1852 yacht flag med Ø3mm snor, 34 x 65cm

145,00 kr. inkl. moms

Flagene er syet i 100% vævet polyester flagdug 150 g/m2. Med broderet Y-F i guld. Samt en snor Ø 3 mm, 25 cm i toppen af flaget, som anvendes til fastgørelse på flagspiltoppen.

Hvordan beregnes flagets størrelse?
Til flagspil beregner man at flagets forkant skal fylde 2/3 af flagspillets højde. Flag størrelse er der ikke faste regler for, men vi anbefaler nedenstående størrelser.

Yachtflagets Historie
Allerhøjeste resolution af d. 15 August 1865. Tilladelse til at føre lystfartøjs-flaget, der består i det danske orlogsflag med bogstaverne YF i guld i den øverste firkant nærmest stangen, gives på andragende derom af Marineministeriet, dog kun for dæksfartøjer. Andragendet, der forsynes med stempel til takst 65 øre, må være bilagt med det pågældende fartøjs målebrev eller nationalitets og registrerings certifikat. Yachtflaget medfører ingen som helst begunstigelse for skibet med hensyn til havne- og skibsafgifter. Tilladelsen til at føre yachtflaget, der kun gælder, til fartøjet skifter ejer, og som skal findes ombord og forevises på vedkommende autoriteters forlangende, er fortabt når fartøjet ikke udelukkende benyttes til lystsejllads. I 1957 bortfaldt pligten til at søge tilladelse til at føre yachtflag.

Bredde: 65,0 cm
Højde: 34,0 cm
Materiale: Polyester
Passer til: Både op til 20′